Crovv maakt gebruik van cookies.×

Netwerken in de regio

Netwerken is het opzetten en onderhouden van functionele contacten, zodat je deze kunt vragen om informatie, advies en / of tips. Dat maakt je tot een succesvolle netwerker.

Netwerken is gebaseerd op wederzijds respect met als belangrijkste doel om informatie, kennis en contacten met elkaar te delen.

Succesvol netwerken betekent dat beide partijen bewust van hun eigen netwerk moeten zijn. Vraag jezelf steeds af:

Hoe ken ik dit contact?
Welke toegevoegde waarde kan dit contact me brengen?
Hoe bouw ik mijn netwerk uit via dit contact?
Als je je hiervan bewust bent, kun je het netwerken tot een belangrijke component binnen jouw bedrijf maken.

Een essentieel onderdeel van effectief netwerken is de gelegde contacten regelmatig te onderhouden.

Netwerken vraagt een investering in tijd en geld. Vooral het aspect tijd is de grootste bottleneck voor de meeste ondernemers. De online netwerkbijeenkomsten zijn van toegevoegde waarde, omdat je door deze efficiëntere wijze van netwerken daadwerkelijk tijd bespaart.

CROVV maakt het mogelijk om online netwerkbijeenkomsten bij te wonen, door middel van een eigen online videoplatform.

Succesvol netwerken:
Je ervan bewust zijn van wat je wilt bereiken binnen je netwerk.
Beseffen dat het onderhouden van contacten belangrijk is.
Je netwerk uitbreiden door middel van jouw contacten.
De combinatie van Online & Offline netwerken is de toekomst: Welkom bij CROVV